Reinpadstraat 84, 3600 Genk info@kinekringkempenduin.be

Wat is kinesitherapie ?

Wat is kinesitherapie?

 

Kinesitherapie betekent letterlijk het behandelen door bewegen. De voornaamste doelstelling van de kinesitherapie is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van bewegen. Dit gebeurt in een wetenschappelijke omkadering die gesteund wordt door medische evidentie.

De revalidatie gebeurd steeds in een samenwerkingsverband waarbij de kinesitherapeut enerzijds de behandeling opstart en anderzijds de patient aanleert hoe hij/zij best tot zo functioneel mogelijk bewegen komt.

Kinesitherapie werkt vooral binnen de curatieve zorg, waarbij we de patiënten moeten begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid na een trauma, ingreep,… De laatste jaren echter wordt meer en meer duidelijk dat we ook ons steentje kunnen bijdragen in de preventieve zorg. Denk maar aan obesitas, preventieve gangrevalidatie,… waarbij we door de patient zo actief mogelijk te houden complicaties en grotere medische kosten kunnen voorkomen. Algemeen mogen wij stellen dat de kinesitherapie vandaag, binnen de gezondheidszorg, een belangrijke bijdrage levert in de kostenbeperking voor ziekten en arbeidsongeschiktheid.

De kinesitherapie is een groot onderdeel van de gezondheidssector en verhoogt de kwaliteit van het leven van patiënten met acute en chronische klachten zowel binnen de eigen praktijk als binnen de thuissituatie van de patiënt, alsook in de ziekenhuizen en rusthuizen.

Sinds het invoeren voor de “bijzondere bekwaamheden” splitst de kinesitherapie zich meer en meer op in subgroepen waarbij de kinesitherapeut een eigen specialisatierichting gaat kiezen en zich vervolgens verder zal bijscholen, specifiek binnen de gekozen richting.